fbpx

get to know us

With more than 20 years of experience, we provide specialized chemicals and unmatched customer service to support your groundbreaking work with the highest-quality materials.

Who are we?

เราเป็นตัวแทนผู้จัดจำหน่ายสินค้าการวิจัยอย่างเป็นทางการจากแบรนด์ระดับโลก อาทิเช่น เมอร์ค (Merck), ซิกม่า อัลดริช (Sigma Aldrich), โตเกียวเคมิเคิลอินดัสทรี (Tokyo Chemical Industry), เค็มเอ็นเท็ค (Kementec) และแบรนด์ชั้นนำอื่นๆอีกมากมาย 

ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน เราเป็นช่องทางที่ลูกค้าไว้วางใจในการสั่งซื้อสารและวัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเคมีภัณฑ์หรือวัสดุทางชีววิทยา 

เรามั่นใจในการบริการลูกค้าที่ยอดยอมเยี่ยมและเรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็น one-stop-service ให้ลูกค้าทั้งภาคเอกชนและราชการเพื่อการบริการครบวงจรอย่างสมบูรณ์แบบ

แบรนด์ที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ: Merck, TCI, Sigma Aldrich, Kementec

As a premier chemical distributor, we are proud to represent the industry’s most reputable and renowned brands, including Merck Group, Sigma Aldrich, and Tokyo Chemical Industry, Kementec among others. 

Drawing on years of experience, we offer our valued customers access to a vast array of high-quality chemicals and materials. Our extensive portfolio includes an array of premium products suitable for researchers, manufacturers, and other professionals across numerous industries. 

We take great pride in providing exceptional customer service, with a commitment to being a one-stop-shop for all of our clients’ chemical needs.

Why choose us?

20 years and continuing

Since our founding in May 2002, we have remained steadfast in our commitment to providing exceptional service and superior products to our customers. With over two decades of experience and specialized knowledge, we have built a reputation as a trusted partner to researchers and organizations across Thailand, sourcing and delivering the products they need from suppliers around the world. As we continue to grow and expand our services, our goal remains the same: to be the premier chemical distributor in Thailand, providing reliable and dependable service to customers in all regions of the country.

Experienced in Multiple Industries

University

Government

Research Center

Food & Beverage

Chemical Manufacturer

Plastic & Rubber

Hospital & Healthcare

Environmental

Automotive

Our Vision, Mission & Values

Vision

Our vision is to become the laboratory vendor that customers trust the most, and rely on as their most valuable partner.

มุ่งหวังเพื่อเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าวิจัยที่สร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าโดยการสร้างความเชื่อมั่นและการพึ่งพาได้มากที่สุด

Mission

To expedite the delivery of products that align precisely with our customers’ requirements, while surpassing the swiftness of all our competitors.

จัดส่งสินค้าว่องไว ถูกต้องและตรงตามความต้องการลูกค้า

The driving force behind everything we do.

Core Values

EACCC

Efficiency: We operate with maximum efficiency, constantly improving our processes and delivering lightning-fast services. 

ความมีประสิทธิภาพ: เราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อสามารถตอบโจทย์ความต้องการสินค้าไวของลูกค้า

Accountability: We take full responsibility for our actions, building trust and maintaining strong relationships with our customers and partners.

ความรับผิดชอบ: พนักงานทุกคนรู้ถึงหน้าที่และผลกระทบจากการกระทำของตนเอง เราพร้อมยืดอกรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและเชื่อมความสัมพันธ์กับทั้งลูกค้าและพาร์ทเนอร์ของเรา

Customer-centric: We prioritize our customers’ needs, listening to their concerns and developing customized solutions that exceed their expectations.

ลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง: เพราะลูกค้าแต่ละรายไม่เหมือนกัน เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เราพร้อมรับรับฟังปัญหาและพัฒนาโซลูชั่นที่เกินความคาดหมายของลูกค้า

Collaboration: We collaborate closely with our customers and partners, leveraging our strengths and expertise to drive business growth and success.

ความร่วมมือ: นอกจากจะทำงานกันเป็นทีมภายในองค์กร เราแสวงหาโอกาสที่จะร่วมมือกับลูกค้าหรือพาร์ทเนอร์เราเสมอ ควบคู่กับการใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมเพื่อทำให้เกิดการเติบโตและความสำเร็จที่ยั่งยืน

Creativity: We foster a culture of creativity and innovation, encouraging our team to think outside the box and develop new and better ways of solving problems.

ความคิดสร้างสรรค์: วัฒนธรรมภายในองค์กรของเราเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และการอินโนเวท เราส่งเสริมให้ทุกทีมคิดนอกกรอบและพัฒนาการแก้ปัญหาที่ดียิ่งขึ้น

You can trust us being your

Reliable Partner and Fast Delivery

At Chemical Express Co., Ltd., we are committed to being your reliable partner in delivering fast and efficient service. With access to over 100 brands, we can provide the products and solutions you need, when you need them. We are proud to serve renowned companies across Thailand, who have come to rely on our specialized knowledge and expertise to help them achieve their research and development goals.

As we look to the future, we remain dedicated to providing exceptional service and support to all of our customers, no matter how big or small. Our experienced team is always on hand to offer guidance and advice, ensuring that you have the products and solutions you need to succeed. With our unwavering commitment to excellence, we are confident that we can continue to be your trusted partner for years to come.

The services we provide encompass finding and importing a wide range of laboratory chemicals and products across various fields, including analytical and biological chemistry, as well as laboratory and manufacturing equipment. Our main brands include Merck, Sigma-Aldrich, and Tokyo Chemicals Industry, while we also offer other brands based on our customers’ specific needs and preferences.

These well-known brands are renowned for their quality and reliability, and we are proud to offer them as part of our product range. Our team is highly knowledgeable about each brand and can provide expert guidance to our customers on selecting the best products for their needs. Additionally, we are always looking to expand our offerings to include new and innovative brands that can further enhance the research and development capabilities of our customers.

Some Cool Facts

Numbers Speak For Themselves

Satisfied Clients Per Year
0
Years of Experience
0
Brands We Sell
0

Meet Our Team

Penpapra Tangsirisatian

President

Rindar Lakkhanaukun

Managing Director

Chakorn Tangsirisatian

Technology Director

Chatchawan Lakkhanaukun

Marketing Director

Papra Srisawat

Sales Director

Panu

Operation Director

thThai